Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

REJESTRY I EWIDENCJE
Rejestr naboru uczniów do gimnazjum.
Rejestr świadectw szkolnych.
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
Rejestr wydanych duplikatów.
Rejestr wydanych zaświadczeń.
Rejestr wycieczek szkolnych.
Rejestr wypadków uczniów.
Rejestr wypadków pracowników.
Rejestr zwolnień lekarskich.
Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
Rejestr upoważnień.
Rejestr druków ścisłego zarachowania.
Rejestr wydanych znaczków pocztowych.
Rejestr wyjść w godzinach służbowych pracowników.
Rejestr delegacji.
Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych.
Rejestr raportów kasowych.
Rejestr faktur.
Rejestr pieczęci szkolnych.
Rejestr środków czystości.
Ewidencja harmonogramu pracy pracowników obsługi.
Ewidencja umów i porozumień.
Ewidencja urlopów pracowników.
Ewidencja wyposażenia odzieży roboczej.
Księga ewidencji dzieci.
Księga uczniów.
Księga kontroli.
Księga skarg i wniosków.
Księga inwentarzowa.
Księga remontu obiektu.
Księga uchwał Rady Pedagogicznej.
Księga zastępstw.
Dokumentacja szkolna.
Dokumentacja prowadzenia kancelarii.
Dokumentacja egzaminu gimnazjalnego.
Dokumentacja nadzoru pedagogicznego.
Dokumentacja budżetowa.
Dokumentacja awansu i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Dokumentacja związków zawodowych.
Dokumentacja funduszu socjalnego.
Dokumentacja BHP.
Dokumentacja praktyk studenckich i uczniowskich.
Dokumentacja Rady Rodziców.
Akta osobowe pracowników.
Dziennik korespondencyjny.
Instrukcja zarządzania kryzysowego.
Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>